Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟ 2018  

Η Swiss Re στη μελέτη της, World insurance: the great pivot east continues, παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για τα μεγέθη της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς το 2018.

H συνολική παραγωγή ανήλθε σε 5.193.125 εκ. $ Η.Π.Α. έναντι 4.957.507 το 2017, και τα αποτελέσματα (παραγωγή ασφαλίστρων και μερίδια αγοράς) ανά περιοχή έχουν ως εξής:

 <> B. Αμερικήπαραγωγή 1.597.278  / μερίδιο αγοράς 30,76%

<> Λ. Αμερική & Καραïβικήπαραγωγή 162.562 / μερίδιο αγοράς 3,13%

<> ΕΜΕΑ (ώριμες αγορές)παραγωγή 1.560.937 / μερίδιο αγοράς 30,06%

<> ΕΜΕΑ (αναδυόμενες αγορές): παραγωγή  189.978 / μερίδιο αγοράς 3,66%

<> Ασία/Ειρηνικός (ώριμες αγορές)παραγωγή 927.922 / μερίδιο αγοράς 17,87%

<> Ασία/Ειρηνικός (αναδυόμενες αγορές)παραγωγή 754.588  / μερίδιο αγοράς 14,53%

Ειδικότερα:

Ασφαλιστική διείσδυση (% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ)

<> B. Αμερική7,17% (Ζωή 2,91%, Γενικοί Κλάδοι 4,26%)

<> Λ. Αμερική & Καραïβική: 2,79% (Ζωή 1,21%, Γενικοί Κλάδοι 1,58%)

<> ΕΜΕΑ (ώριμες αγορές): 7,61% (Ζωή 4,60%, Γενικοί Κλάδοι 3,02%)

<> ΕΜΕΑ (αναδυόμενες αγορές): 1,9% (Ζωή 0,79%, Γενικοί Κλάδοι 1,20%)

<> Ασία/Ειρηνικός (ώριμες αγορές): 9,70% (Ζωή 6,81%, Γενικοί Κλάδοι 2,89%)

<> Ασία/Ειρηνικός (αναδυόμενες αγορές): 3,83% (Ζωή 2,25%, Γενικοί Κλάδοι 1,58%)

Παγκόσμιος Μ.Ο.: 6,09% (Ζωή 3,31%, Γενικοί Κλάδοι 2,78%)

Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα (σε $ Η.Π.Α.)

<> B. Αμερική: 4.377 (Ζωή 1.774, Γενικοί Κλάδοι 2.603)

<> Λ. Αμερική & Καραïβική: 251 (Ζωή 109, Γενικοί Κλάδοι 142)

<> ΕΜΕΑ (ώριμες αγορές): 3.276 (Ζωή 1.978, Γενικοί Κλάδοι 1.298)

<> ΕΜΕΑ (αναδυόμενες αγορές): 85 (Ζωή 34, Γενικοί Κλάδοι 51)

<> Ασία/Ειρηνικός (ώριμες αγορές): 3.603 (Ζωή 2.530, Γενικοί Κλάδοι 1.073)

<> Ασία/Ειρηνικός (αναδυόμενες αγορές): 195 (Ζωή 115, Γενικοί Κλάδοι 81)

Παγκόσμιος Μ.Ο.: 682 (Ζωή 370, Γενικοί Κλάδοι 312)