ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τη "Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης", δηλαδή τον τρόπο και τη διαδικασία με την οποία εκτελεί τις εποπτικές δραστηριότητές της.  Οι μέθοδοι που περιγράφονται σε αυτήν αφορούν στην εφαρμογή από την Τράπεζα της Ελλάδος ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εποπτείας για τις εποπτευόμενες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επί τη βάσει διερευνητικής και βασισμένης στον κίνδυνο προσέγγισης, ανάλογης προς τη φύση, την πολυπλοκότητα και την κλίμακα των κινδύνων που η κάθε επιχείρηση αναλαμβάνει σύμφωνα με τις δραστηριότητές της.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γιώργος κ. Κασάπης

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Μέλος ΕΕΑ

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Επικοινωνία

 

Eριφύλης 7 11634 Αθήνα

T: +30 210 7248261

Μ: +30 6945 777653

Ε: giorgos.kassapis@gmail.com

  • RSS Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© Δρ. Γιώργος Κ. Κασάπης  2019