ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

 

Η Φερεγγυότητα ΙΙ αποτελεί το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/138/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13).

Το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων στην ΕΕ βασίζεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/97, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α 212).

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1286/2014 αποτελεί το ενιαίο πλαίσιο στην ΕΕ που διέπει τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση. Ως ημερομηνία εφαρμογής του καθορίστηκε η 1.1.2018, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2340.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γιώργος κ. Κασάπης

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Μέλος ΕΕΑ

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Επικοινωνία

 

Eριφύλης 7 11634 Αθήνα

T: +30 210 7248261

Μ: +30 6945 777653

Ε: giorgos.kassapis@gmail.com

  • RSS Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© Δρ. Γιώργος Κ. Κασάπης  2019