ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  

>> Ασφάλιση Aστικής Ευθύνης Προσωπικών Δεδομένων
 
>> Ασφάλιση ΄Έργων Τέχνης
>> Ασφάλιση Κοσμηματοπωλείων
>> Marine Insurance
>> Aviation Insurance
>> Ασφάλιση Aστικής Ευθύνης Φαρμακοβιομηχανιών
 
>> Ασφάλιση Aστικής Ευθύνης Φαρμάκων
 
>> Ασφάλιση Aστικής Ευθύνης Κλινικών Μελετών
>> Ασφάλιση Directors & Officers
>> Ασφάλιση Corporate Liability
>> Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εταιρειών Security
>> Ασφάλιση  Αστικής Ευθύνης Εταιρειών Πιστοποίησης
>> Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Πραγματογνωμόνων
>> Ασφάλιση Ακύρωσης Εκδηλώσεων/Συνεδρίων/Εκθέσεων
>> Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης  Προϊόντος & Ανάκλησης Προϊόντος
>> Ασφάλιση Πιστώσεων
>> Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης
>> Ασφάλιση Ζωϊκού Κεφαλαίου