ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Στην Ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης δραστηριοποιούνται:

 • Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα,

 • Αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα,

 • Υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ),

 • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε κράτος-μέλος της ΕΕ υπό καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος) ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ), και

 • Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γιώργος κ. Κασάπης

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Μέλος ΕΕΑ

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Επικοινωνία

 

Eριφύλης 7 11634 Αθήνα

T: +30 210 7248261

Μ: +30 6945 777653

Ε: giorgos.kassapis@gmail.com

 • RSS Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon

© Δρ. Γιώργος Κ. Κασάπης  2019