ΟΔΗΓΙΑ IDD  

Η οδηγία IDD (Insurance Distribution Directive), γνωστή αρχικά ως IMD2 (Insurance Mediation Directive), επικυρώθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη του 2015 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. τον Ιανουάριο του 2016.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η προσαρμογή της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών της Ε.Ε. (θα) έπρεπε να γίνει

το αργότερο μέχρι την 23η Φεβρουαρίου του 2018. Αυτό δεν συνέβη, δόθηκε παράταση έως τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, και η προσαρμογή τελικά έγινε τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους.

Το τελικό κείμενο της οδηγίας σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές για την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων αφού:

>> θέτει αυστηρούς κανόνες για την προστασία των καταναλωτών,

>> επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων

      και

>> επιδιώκει την αναβάθμιση του επαγγέλματος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθορίζοντας υψηλά επαγγελματικά πρότυπα.

Επί της ουσίας η IDD εισάγει μια νέα, προχωρημένη, διάσταση  στην έννοια "Προστασία Καταναλωτή",  για την πραγμάτωση της οποίας δεν περιορίζεται στη μέχρι σήμερα απαίτηση για παροχή "κατάλληλων" υπηρεσιών αλλά προχωρά στην εισαγωγή της έννοιας της παροχής

"επαρκώς κατανοητών" υπηρεσιών.