ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

Για τη δραστηριότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα καθώς και για τις ασφαλίσεις που συνάπτονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο υποκαταστήματος ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικών επιχειρήσεων (που εδρεύουν σε κράτος-μέλος της ΕΕ), είναι υποχρεωτική η λειτουργία υπηρεσίας διαχείρισης αιτιάσεων. Στην υπηρεσία αυτή απευθύνονται παράπονα και γενικά δυσαρέσκεια σε βάρος της επιχείρησης στην οποία λειτουργεί. Η υπηρεσία διαχείρισης αιτιάσεων οφείλει να απαντά εγγράφως σε κάθε αιτίαση με σαφήνεια αλλά και με τη δέουσα τεκμηρίωση εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γιώργος κ. Κασάπης

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Μέλος ΕΕΑ

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Επικοινωνία

 

Eριφύλης 7 11634 Αθήνα

T: +30 210 7248261

Μ: +30 6945 777653

Ε: giorgos.kassapis@gmail.com

  • RSS Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© Δρ. Γιώργος Κ. Κασάπης  2019