ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

Οι  επιχειρήσεις,  βιομηχανικές και εμπορικές,  αντιμετωπίζουν - σε καθημερινή βάση - σύνθετους κινδύνους, οι οποίοι αποτελούν απειλή για την εκπλήρωση της αποστολής τους και ενδεχομένως και για την ίδια την λειτουργία τους.

 

Στα πλαίσια της παρουσίασής μας,

>> ο όρος βιομηχανία χρησιμοποιείται με την έννοια της παρασκευής - κατασκευής ενός αγαθού,

     ενώ

>> ο όρος εμπόριο με την έννοια του γενικού εμπορίου ή της παροχής υπηρεσιών.

Παραδείγματα βιομηχανικών δραστηριοτήτων

Τρόφιμα / Οινοπνευματώδη / Παραγωγή ενέργειας / Αέριο / Χημικά / Διυλιστήρια πετρελαίου /  Επεξεργασία αποβλήτων / Μέταλλα και ορυκτά  Κατεργασία μετάλλου / Μηχανήματα / Πολτός και χαρτί / Φαρμακευτικά 

Παραδείγματα εμπορικών δραστηριοτήτων

Δημόσια κτίρια / Εμπορικά κέντρα /Εμπορικά καταστήματα / Νοσοκομεία-Κλινικές / Γραφεία / Αθλητικές εγκαταστάσεις / Αποθήκες / Καταστήματα εστίασης / Ξενοδοχεία / Logistics 

Οι  κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις  αφορούν

>> είτε στο ανθρώπινο δυναμικό τους,

>> είτε στη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης.

Αναλυτικά

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ασφαλίσεις 

Ζωής

Ασφαλίσεις

Ανικανότητας & Εισοδήματος

Ομαδικά

Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Ασφαλίσεις

Υγείας

Πρωτοβάθμια (Εξωνοσοκομειακή)-Δευτεροβάθμια (Νοσοκομειακή)

Επιδόματα (Νοσοκομειακά-Χειρουργικά)

Καταβολή Κεφαλαίων λόγω Σοβαρών Ασθενειών

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ασφαλίσεις

Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων

Υλικές Ζημίες / Απώλεια Κερδών

Ασφαλίσεις

Μηχανημάτων & Εξοπλισμού

Μηχανικές Βλάβες / Κατά παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ασφαλίσεις

Μεταφορών

Εισαγωγές / Εξαγωγές / Εσωτερικές Διακομιδές

Ασφαλίσεις

Αστικής Ευθύνης

Γενική Αστική Ευθύνη / Εργοδοτική Αστική Ευθύνη / Αστική Ευθύνη Προϊόντων

Ασφαλίσεις

Χρηματικών Απωλειών

Κλοπής Χρηματοκιβωτίου / Ληστείας / Μεταφοράς Χρημάτων

Ληστείας Ταμείων / Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων)

Ασφαλίσεις

Κατασκευών

Ανακαινίσεις / Νέες Εγκαταστάσεις

Ασφαλίσεις

Αστικής Ευθύνης

Προσωπικών Δεδομένων